Logo Centrum Eigen Wijze

Opleiding

Massage is een wezenlijk onderdeel in mijn leven.
En dan bedoel ik de holistische massage.
Dat is de massage die de verbinding legt tussen lichaam en geest, tussen lichaam en ziel.
De massage die de mens als totaliteit ziet.
De massage die symptomatisch werken zo veel mogelijk vermijdt omdat je met symptoombestrijding geen heling, geen genezing teweeg brengt.
De holistische massage gaat uit van een aantal kosmische wetten, zoals:

- alles is met alles verbonden
- ieder deel bevat het geheel
- zo lichaam, zo geest
- zo binnen, zo buiten
- zo onder, zo boven
- zo links, zo rechts
- het gelijke trekt het gelijke aan
- alles is een weerspiegeling van alles

De massages die ik aanbied, t.w. de polariteitsmassage, de lymfemassage en de voetreflexmassages vallen allemaal onder de holistische benadering.

Ik heb ondertussen heel wat massage sessies gegeven, vele cursussen erin gegeven, zowel in groepjes als aan individuen.
Dit blijf ik ook zeker doen. Dus mocht je belangstelling hier naar uitgaan, dan ben je van harte welkom!
Echter ...... ik heb iets aan mijn aanbod toegevoegd!

Het werd tijd dat ik mijn kennis, mijn vaardigheden en ál mijn ontdekkingen over de massage van de afgelopen jaren door ging geven.
Dus ..........
In de vorm van twee intensieve opleidingen
       een opleiding polariteitsmassage
       en
       een opleiding voetreflexmassage
leer ik deze massages aan vrouwen en mannen die op hun beurt weer gaan masseren en zich hierin verder ontwikkelen.
Na deze pittige opleiding ben je in staat om beroepsmatig polariteitsmassages of voetreflexmassages te geven en hier een (deel)inkomen mee te verdienen.

Beide opleidingen zijn als een individueel traject van start gegaan.
De resultaten zijn veelbelovend. Het enthousiasme is groot. Zowel bij de cursisten als bij de gasten die de (nu nog) oefenmassages ontvangen. Ook ikzelf ben erg enthousiast en gedreven om het vak zo intens en zo grondig mogelijk over te dragen.

De bedoeling is om ook groepstrajecten te starten.
Voor vrouwen is er een georganiseerd aanbod.
En het blijft mogelijk om te kiezen voor een individueel traject!
Beide vormen hebben zo hun voordelen.
Voor mannen is het aanbod een 'maatwerk' programma. Dat betekent dat mannen óf individueel óf in een zelf samengesteld groepje (al dan niet gemengd) de opleiding kunnen volgen.

Als je naar het submenu OPLEIDING gaat vind je alle informatie over beide opleidingen.

 

Misschien ten overvloede .... maar toch even vermelden voor alle helderheid: 
Ik vertegenwoordig géén opleidingsinstituut. 
Centrum Eigen Wijze is ook zeker niet grootschalig.
Je krijgt geen erkend diploma.
De kwaliteit van de opleiding is echter groot: je leert het vak terdege.
Je krijgt veel begeleiding op jou afgestemd.
We leren vanuit de vrouwelijke bedding.


Waarom geen diploma?
Ik krijg vaak de volgende vraag: krijg ik ook een diploma als ik de opleiding (of als ik een cursus) bij je doe?
Hieronder leg ik uit wat mijn motivatie is om deze vraag met een 'nee' te beantwoorden.

Als cursist moet je vooraf een keuze maken op welke manier, vanuit welke visie je opgeleid wilt worden tot polariteitsmasseur of voetreflexmasseur.
Er zijn namelijk twee manieren:

 • De meer “technische manier” van behandelen: je werkt dan voornamelijk symptomatisch, dat wil zeggen dat iemand bij je komt met een klacht op het gebied van de gezondheid.

  Aan de hand van deze klacht geef je een behandeling.
  Nadeel van deze methode is: je maakt de cliënt afhankelijk van jouw behandeling; het schept ongelijkwaardigheid.

  Als je voor deze manier van werken kiest, kies je een opleiding die daar bij past en sommige (niet alle) opleidingen geven een diploma.

  Zelf moet je dan vooraf heel goed nagaan óf en door wie dit diploma wordt erkend en wat de consequenties / voordelen daarvan zijn.
  Zowel voor jou als voor je toekomstige cliënten.

   

 • De holistische manier van behandelen: je ziet de mens als een totaliteit, een klacht is een signaal dat er een verstoring is in de energiebalans.
  Je behandelt de mens als totaliteit.

  Lichaam, geest en ziel worden geraakt / aangeraakt.

  Met deze manier werk je meer vanuit het hart. Techniek is zeker ook belangrijk, die leer je wel degelijk, maar de insteek is totaal anders.
  Je doet a.h.w. zélf ook mee. Je groeit in je persoonlijk leven. Hoe meer groei jij zelf doormaakt, hoe meer je te bieden hebt in je werken via massage.

  Als je voor deze benadering kiest krijg je geen (erkend) diploma. Want dat bestaat (nog) niet.
  Soms krijg je wel zgn. een diploma, maar het geeft geen bewijs van je kunnen. Geen officiële erkenning van buitenaf.

  Dat lijkt een nadeel. Maar de voordelen zijn groter dan je kunt wellicht kunt inschatten. Je geeft jezelf de erkenning.
  En dat is een (mooie) verantwoordelijkheid die je op je neemt!!
  Zoals ook je toekomstige cliënt uitgenodigd zal worden om de eigen verantwoordelijkheid (= het eigen antwoord) op zich te nemen voor haar of zijn heelheid.

  Bij deze manier van werken gaat het om contact te maken met de eigen wijsheid. Die van jezelf. En die van je toekomstige cliënten
  Het vraagt om een groei in jouw authenticiteit. En dat is een proces. Een heel mooi proces.

  Ik persoonlijk denk dat onze samenleving juist deze holistische manier van werken nodig heeft.

  Het zal je dus niet verbazen dat ik volgens de holistische manier werk.

  Bijkomend effect van deze manier is dat je het vak terdege leert én dat het jezelf als persoon heel veel zal opleveren.