Logo Centrum Eigen Wijze

Opleiding Polariteitsmassage

Je bent geïnteresseerd in de polariteitsmassage?
Je wilt deze prachtige, boeiende, unieke massage leren geven?
Er (een deel van) je beroep van maken?
Je wilt opgeleid worden tot polariteitsmasseur? Zodat je het vak grondig leert?
Je wilt leren over de essentie van het polariteitsprincipe?
Je wilt diepgaand leren werken?
Een gedegen opleiding volgen? Pittig? Interessant? In een kleinschalige setting?
Waar we met elkaar stevig werken, we veel tijd, energie en aandacht investeren in het leren van deze bijzondere massage?
Het vak van de polariteitsmassage leren samen met andere vrouwen, waar veel aandacht voor jou is?
Waar we leren vanuit de vrouwelijke bedding?
Of dit vak leren in een individueel traject waar het programma en het tempo helemaal afgestemd is op jou, op jouw ervaringen en op jouw manier van leren?
Of je wilt zelf een (vertrouwd) groepje samenstellen en samen dit avontuur aangaan?

Dat kan!

Ik bied je een opleiding van een jaar.
De lessen worden gegeven in mijn praktijkruimte in Dieren (Gelderland).

 

Groepstraject of individueel traject.
Deze opleiding kun je volgen in een groepstraject.
Het is echter ook mogelijk het programma in een individueel traject te volgen;
of om zelf een groepje samen te stellen (al dan niet gemengd).

Het opleidingsjaar is een intensief jaar waarin je opgeleid wordt tot polariteitsmasseur.
Het is intensief op de lesdagen. Het is intensief qua voorbereidingen die je thuis doet, de vele oefenmassages die je gaat geven. En het is ook intensief qua begeleiding die je ontvangt.
Na dit jaar ben je in staat een begin te maken om beroepsmatig polariteitsmassages te gaan geven en hier een (deel)inkomen mee te verwerven.
Daarnaast heb je jezelf een enorm cadeau gegeven, want je zult gaan merken dat de essentie van de polariteiten in je persoonlijk leven, op heel veel lagen, diep zal doorwerken.
En zodoende zal dit jaar effecten gaan hebben op ieder werk dat je wilt doen.

Het (georganiseerde) groepstraject is bedoeld voor vrouwen.
Thema's die aan bod komen zijn:
- alle aspecten van het polariteitsprincipe: de polariteiten, het verbindende, het stromen van energie, het evenwicht, het contact tussen binnen- en buitenwereld
- het verinnerlijken en het integreren van polariteiten in jezelf, in je dagelijks leven
- jouw innerlijke Bron van wijsheid, jouw eigen wijze
- vrouwenkracht, vrouwenkwaliteiten en vrouwenwijsheid; de vrouwelijke bedding
- de verbinding met het spirituele
- de holistische manier van werken
- adem, chakra's, energie, gesprek voeren
- anatomie
- en natuurlijk: de massagegrepen die bij de polariteitsmassage horen! Deze gaan we op heel veel manieren oefenen en ervaren zodat je op het einde van het jaar deze grepen letterlijk "in je vingers" hebt (en in je hart!)

Zowel vrouwen als mannen kunnen deze opleiding in een individueel traject volgen.

Mannen en vrouwen kunnen deze opleiding eveneens volgen in een zelf samengesteld groepje; al dan niet gemengd.

 

Mijn motivatie voor deze opleiding:
Al ruim 20 jaar vormt polariteitsmassage / polariteitstherapie een essentieel deel van mijn werk én van mijn leven.
De essentie van het polariteitsprincipe is zó waardevol, zó allesomvattend!
Hoe meer ik me er in verdiep, hoe meer ik nog totaler de essentie ervan ervaar, hoe gelukkiger ik ervan word.
Het is héél, het is totaal, het is helend, het is vol liefde.
Mijn enthousiasme om dit door te geven is door de jaren alleen maar gegroeid.


Mijn uitnodiging aan jou:
Mijn uitnodiging, nee mijn uitdaging, aan jou is: Doe je mee? Ga je mee op deze weg? Ga je zelf zo'n jaar meemaken?
Het zal een intensief jaar worden met mooie inzichten, hard werken, veel oefenen, veel ervaren, veel begeleiding op maat.
Ik ben me ervan bewust dat ik een stevige inzet van je vraag. Ik houd van pittig met elkaar werken. Met elkaar een mooie energie creëren waarin je heel veel leert, veel ervaart.
De beloning zal evenredig zijn!
We leggen samen een stevige basis voor jou als polariteitsmasseur!


De inhoud van de opleiding
 de gezamenlijke lesdagen
Op deze lesdagen kom je als groep bij elkaar. Met elkaar leer je de massage. Je oefent met en op elkaar.

* individuele lesmomenten en lesmomenten in tweetallen
- je begint met een intake in combinatie van een polariteitsmassage van mij
- je ontvangt, verspreid over het jaar, nog twee polariteitsmassages van mij om "aan den lijve" te ervaren wat deze massage met je kan doen
- je geeft drie supervisie massages (leersessies)
- je geeft drie keer een eigen gekozen cliënt een massage waarop je supervisie (feedback) krijgt

* theoretische achtergrond
- je krijgt een door mij samengesteld cursusboek met interessante artikelen over polariteitsmassage en aanverwante gebieden
- alle massagegrepen zijn uitgewerkt op papier zodat je een duidelijk naslagwerk hebt waar je actief mee werkt tijdens de opleiding
- je leert de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam door middel van gestructureerde opdrachten
- je leest aan de hand van een boekenlijst en boekentips 15 boeken
- je schrijft regelmatig verslagjes over je activiteiten
- je verzorgt opdrachten die je tijdens de lesdag meekrijgt

* thuisactiviteiten
- je oefent tussen de lesdagen door met het geven en ontvangen van de polariteitsmassage
- je wisselt regelmatig met een mede-cursist een massage uit

* extra
- er is veel aandacht voor je houding als masseur; je fysieke houding tijdens het masseren, maar vooral ook je innerlijke houding als gever van de massage: hoe creëer je een sfeer waarin het helende van de polariteitsmassage kan plaatsvinden (de flow), hoe werk je op de holistische manier; hoe creëer je bedding voor jezelf en voor je cliënt.
- je krijgt e-mail begeleiding en/of telefonische begeleiding tijdens het hele cursusjaar zodat je steeds met je vragen kunt komen.

* speciale oefendagen
Drie keer per jaar, of vaker wanneer daar behoefte aan is, organiseer ik oefendagen.
Op oefendagen werken we met speciale thema's omtrent de massage. Indien het thema dit vraagt brengen de cursisten zelf cliënten mee.
Dit weet je dan ruim van te voren.
Het is meteen een hele mooie gelegenheid om bekenden uit je omgeving een dagdeel massage mee te laten ervaren!


Voor wie is deze opleiding?
- Voor ieder die geïnteresseerd is in de polariteitsmassage en deze wil leren geven;
en voor ieder die de principes van de polariteitsmassage wil leren kennen en wil leren toepassen.
- Voor ieder die een andere vorm van massage geeft en deze prachtige vorm wil toevoegen.
- Misschien heb je langer geleden al eens met deze massage kennis gemaakt en wil je je kennis en vaardigheden verdiepen of opnieuw integreren.
- Voor ieder die de holistische  manier van werken in de vingers wil krijgen.

Deze opleiding is voor ieder die zich realiseert dat je ruim een jaar actief en intensief bezig bent met de essentie en de ervaring van de polariteitsmassage.
Zowel op de lesdagen als thuis.
Voor ieder die haar leven wil verrijken!

Ervaring met massage mág, hóeft niet!!
Je mag een absolute beginner zijn op massagegebied; je mag ook ervaring hebben.
Omdat we óf in een klein groepje werken óf individueel werken is er genoeg ruimte in het programma-aanbod om flexibel in te spelen en voort te bouwen op de ervaringen die er zijn.

En ná dit jaar?
Dat ben je thuis volop bezig met het geven van deze massage!
En creëer je de mogelijkheid om daar een (deel)inkomen mee te verwerven.
Dat is tenminste mijn wens!
Omdat je altijd blijft leren, blijft ontdekken, gevoed moet blijven, komen er na dit jaar extra studiedagen, verdiepingsdagen, oefendagen, supervisiedagen, cliëntmassagedagen.
Geheel vrijblijvend kun je dan kiezen om hier aan deel te nemen.

Belangstelling?
Heb je belangstelling ? Laat het me dan weten!
Heb je vragen? Praktische of inhoudelijk? Laat het me weten!
Ik vind het prettig als je een goede beslissing voor jezelf kunt nemen, die gebaseerd is op zo veel mogelijk informatie vooraf. Voorafgaand aan je beslissing om te gaan deelnemen heb je een gesprek met mij waarin we kijken of deze opleiding op dit moment in je leven past. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en zonder kosten.Praktische informatie: het groepstraject.

De structuur van de opleiding.
In totaal telt de opleiding 100 lesuren.
Die uren worden als volgt verdeeld:
- 12 keer een gezamenlijke lesdag van 6 lesuren (= in totaal 72 lesuren)
Deze gezamenlijke lesdag is (in principe*) op iedere derde zaterdag van de maand.
- individueel of in tweetallen: 7 keer een les van gemiddeld 4 lesuren (= in totaal 28 lesuren)
Deze lesmomenten zijn in principe ook op zaterdag of, als je dat prettig vindt, in overleg, op een ander moment in de week.
Aan het begin van het opleidingsjaar maken we hiervoor met elkaar een schema zodat jij in je agenda ruim van te voren kunt inplannen wanneer jouw lesdagen zijn.

* Vraag even de exacte data op als je lang van te voren moet plannen in jouw agenda.


Data:

De gezamenlijke lesdag is op zaterdag.

Data:
16 november - 21 december
18 januari - 15 februari
21 maart - 18 april
16 mei - 20 juni
19 september - 10 oktober
21 november - 19 december

Tijden: 9.30 tot 16.00 uur
(inclusief een half uur lunchpauze)

Prijs

Bij 3 deelnemers of meer:
€ 1300,-- per persoon voor het gehele pakket van lesmomenten en ondersteuning.
Het bedrag is inclusief lesmateriaal, massage-olie en thee.

Bij 2 deelnemers:
€ 1500,-- per persoon

Attentie: De extra oefendagen, die facultatief zijn, vallen niet binnen dit bedrag; zij worden apart berekend.
Aantal deelnemers: minimaal 2 maximaal 6 vrouwen
Plaats: Dieren
Opgeven: Wil je meer informatie over deze opleiding en wil je eerst graag met mij kennismaken dan ben je welkom om (geheel vrijblijvend) een afspraak te maken.
We plannen dan een uur waarin je met al je vragen kunt komen.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vóór de definitieve aanmelding heb je met mij een afspraak voor een intake gesprek
en een polariteitsmassage.
Hiervoor kun je zowel telefonisch als per e-mail een tijdstip inplannen.
telefoon: (nieuw nummer volgt)    of    06 45 77 59 88
e-mail: info@centrumeigenwijze.nl

Wil je je hierna definitief aanmelden?
zie dan s.v.p.: Aanmelden cursus

 


Praktische informatie:
- het individuele traject
of
- dit traject in een zelf samengesteld groepje (al dan niet gemengd)

Je kunt er ook voor kiezen om individueel opgeleid te worden tot polariteitsmasseur.
Dit kan zowel voor mannen als voor vrouwen.
Het lesprogramma is hetzelfde. Ook hier zijn er 100 lesuren.
Tijden, dagdelen, vorm, tempo en frequentie spreken we in overleg met elkaar af.
De lesmomenten kunnen ingepland worden op dinsdag, donderdag of vrijdag. Evt. op zaterdag.

We werken nu met gasten. De gasten worden of door jou of door mij uitgenodigd.
Mijn ervaring is dat gasten het heel plezierig vinden om een cursusdag, of een deel daarvan, mee te maken.

De kosten voor  het individuele traject zijn €  1650,-- .
(Voor gasten zijn er geen kosten aan verbonden).

 

Een zelf samengesteld groepje:
Kom je met twee personen dan zijn de kosten € 1500,-- per persoon;
ben je met drie of meer personen dan betaalt eenieder € 1300,--.
We oefenen afwisselend met gasten en met elkaar.